Ste lahko bolj kreativni od 4-letnika?  01.12.2011 Ključ do kreativnosti je, da gledate na svet skozi oči otroka. Pa še znate?
Naj vaši kupci govorijo zgodbe  01.12.2011 Veliko podjetij v samo središče pozornosti postavlja izdelek. Pa je to prav?
Galaxy vs. iPhone  01.12.2011 Verjetno ste že slišali ali pa tudi izkusili dolge čakalne vrste pred trgovinami, ko se začne prodaja novega modela iPhone?

Osebnostna blagovna znamka 19.02.2010

Blagovno znamko kot predmet stalnih raziskav in analiz večinoma povezujemo z izdelki in storitvami, a lahko jo prenesemo tudi na osebno raven. Podobno kot se izdelek razvija in prek svojih razlikovalnih atributov pridobiva na lastni prepoznavnosti in vrednosti, se na svoj način oblikuje tudi človek. Gre za t. i. osebnostno znamko, ki podobno kot blagovna znamka izdelka nosi določene zanjo značilne lastnosti, po katerih je prepoznavna.
Skozi proces vzgoje in odraščanja oblikujemo svojo osebnost ter prek pridobljenih vrednot postanemo prepoznavni. Ni nepomembno, kakšna je naša podoba, zato je potrebno vanjo vlagati oziroma iz nje iztržiti čim več pozitivnega in pri tem vztrajati. Iz tega lahko sklepamo, da smo vsi že v svoji osnovi blagovna znamka, še posebej pa to velja, ko smo na trgu dela.

Gradnja uspešne osebnostne blagovne znamke je potrpežljiv proces, ki zahteva v prvi vrsti zaupanje v samega sebe in lastne sposobnosti ter vztrajno delo. Dobro poznavanje lastnih sposobnosti vodi do uspešnega celostnega razvoja posameznika in istočasno objektivnega postavljanja konkretnih življenjskih ciljev.

Izrazit primer uspešne osebnostno blagovne znamke so na primer uspešni vrhunski športniki. Na prepoznavnost vsakega vrhunskega športnika, ob predpostavki talenta, doseganja vrhunskih dosežkov in seveda medijev, pomembno vplivajo tudi temeljne vrednote, kot so vztrajnost, marljivost, discipliniranost, odgovornost, profesionalnost, pripadnost in moštveni duh. To pa niso samo najpomembnejše osebnostne kvalitete športnika, bistvene so za vsakega posameznika kot člana uglednega podjetja.

Izhajam iz mnenja, da smo ljudje na svoj način blagovne znamke, saj ima vsak potenciale in veščine, ki jih lahko trži. Da bomo vsesplošno uspešni, so med drugim potrebne tudi vrline, kot so komunikativnost, zmožnost vživeti se v čustva drugega, socialni čut in odgovornost. Pričakovati je, da bodo odnosi med ljudmi vedno bolj pomembni, v ospredju bodo etična in moralna načela, menjava blaga pa bo temeljila tudi na spoštovanju osnovnih vrednot. V takem okolju bo posameznik na novo vzpostavil odnos do sebe in širšega življenjskega prostora.

Moje razmišljanje je, da nas pojem blagovne znamke lahko veliko nauči o osebni rasti. Osebnostna blagovna znamka bo v prihodnosti še toliko bolj pomembna, saj bo moral vsak na svoj način prispevati v skupno dobro.

Matej Čačovič, izvedbeni oblikovalec