Ste lahko bolj kreativni od 4-letnika?  01.12.2011 Ključ do kreativnosti je, da gledate na svet skozi oči otroka. Pa še znate?
Naj vaši kupci govorijo zgodbe  01.12.2011 Veliko podjetij v samo središče pozornosti postavlja izdelek. Pa je to prav?
Galaxy vs. iPhone  01.12.2011 Verjetno ste že slišali ali pa tudi izkusili dolge čakalne vrste pred trgovinami, ko se začne prodaja novega modela iPhone?

Družbena odgovornost, priložnost za podjetja in pogoj za uravnoteženo družbo 04.03.2010

Ste že kdaj slišali za Horus? Ne? Horus je slovenska nagrada za družbeno odgovornost. Njeno poslanstvo je spodbujati celovitost v razmišljanju, inovativnost v delovanju in odgovornost pri poslovanju slovenskih podjetij. Nagrada krepi zavedanje o pomenu družbene odgovornosti za nas vse in promovira primere dobre prakse v javnosti ter tako spodbuja podjetja k bolj odgovornemu in učinkovitemu poslovanju.
Družbena odgovornost je trend, ki je v zahodnem svetu v razmahu, v zadnjih letih pa se vse bolj pospešeno razvija tudi pri nas.

S pojmom družbene odgovornosti podjetij označujemo koncept, po katerem naj bi podjetja v svojo poslovno politiko, poleg osnovne skrbi za pridobivanje dobička, uvrstila tudi skrb za vse, s katerimi pri svojem poslovanju prihajajo v stik. To pomeni skrb za zaposlene in zagotavljanje primernega ter varnega delovnega okolja zanje, spoštovanje mednarodnih in domačih standardov s področja dela in človekovih pravic, pošten odnos do kupcev in dobaviteljev, skrben odnos do narave in okolja in do sredine, v kateri delujejo. Ta načela naj bi družbeno odgovorna podjetja uresničevala na prostovoljni osnovi in nad ravnijo, določeno z zakonodajo.

Trajen in uravnotežen razvoj družbe je eden izmed največjih izzivov človeštva v tem stoletju.

Pri tem se poraja vprašanje, kakšne koristi ima lahko podjetje, če posluje v skladu z načeli družbene odgovornosti. Ali je to sploh možno uskladiti s poslovno učinkovitostjo in konkurenčnostjo?

Raziskave so pokazale, da družbena odgovornost lahko pripomore k uspehu podjetja na tri načine:

- pospeši prodajo oz. izboljša poslovanje,
- razvija človeške potenciale,
- ustvari zaupanje v podjetje.

Primeri dobrih praks po svetu in pri nas pričajo o uspešnosti podjetij, ki poslujejo po načelih družbene odgovornosti:
http://www.center-rcv.org/public/DOP-25/dobre_prakse.html

Podjetje, ki se odloči za uvajanje družbeno odgovornega ravnanja, ima na voljo številne spletne informacije in pripomočke:

- Projekt "Družbena odgovornost - priložnost za majhna in srednje velika podjetja", ki ga je sofinancirala Evropska unija in je potekal pod okriljem Območne gospodarske zbornice Maribor
http://www.center-rcv.org/public/DOP-25/

- Povzetki načrtov uvajanja družbene odgovornosti v nekatera podjetja so objavljeni na spletni strani Centra za razvoj človeških virov
http://www.center-rcv.org/index.php?id=1405

V Sloveniji danes obstaja vse več podjetij, ki v svojo prakso vključujejo družbeno odgovornost, in če ste tudi vi eden izmed njih, vam bo družba hvaležna.

Slovenska nagrada Horus bo tako tudi letos pristala pri najbolj družbeno odgovornih podjetjih v Sloveniji.

Ina Feratovič, vodja projektov