Ste lahko bolj kreativni od 4-letnika?  01.12.2011 Ključ do kreativnosti je, da gledate na svet skozi oči otroka. Pa še znate?
Naj vaši kupci govorijo zgodbe  01.12.2011 Veliko podjetij v samo središče pozornosti postavlja izdelek. Pa je to prav?
Galaxy vs. iPhone  01.12.2011 Verjetno ste že slišali ali pa tudi izkusili dolge čakalne vrste pred trgovinami, ko se začne prodaja novega modela iPhone?

Bližnjice za vaš računalnik, ki vam prihranijo ogromno časa 18.06.2009

Predlagamo, da se vsak dan naučite uporabljati eno od teh bližnjic in zagotavljamo vam, da nam boste zelo hvaležni.
SPLOŠNE BLIŽNJICE (deluje v Windows okolju)

- ctrl + Z (Undo)
- ctrl + S (Save)
- ctrl + A (Select All)
- ctrl + O (odpri dokument – Open)
- ctrl + N (odpri novo okno – New)
- ctrl + F (Find; tu je tudi funkcija zamenjaj)
- alt + TAB (preklaplja med odprtimi okni)
- alt + F4 (zapre aktivno okno)
- F4 (ponovi prejšnjo funkcijo)
- win + E (odpre Windows Explorer)
- F2 (v Windows Explorerju omogoči spreminjanje imena datoteke)
- ctrl + P (Print)
- ctrl + 0, ctrl + 1 (pri pdf dokumentih; ogled pdf-ja na celi strani, ogled v velikosti 100 %)
- alt + PrintScreen (naredi PrintScreen samo tistega okna, ki je aktivno)

UREJANJE BESEDIL

- ctrl + 1, ctrl + 2, ctrl + 5 (enojen, dvojen, 1,5 presledek med vrsticami)
- ctrl + C, ctrl + V, ctrl + X (kopiraj, prilepi, izreži)
- ctrl + B, ctrl + I, ctrl + U (bold, italic, podčrtano)
- shift + F3 (spreminjanje iz velikih v male začetnice)
- ctrl + (premikanje od besede do besede)
- ctrl + DELETE (brisanje od besede do besede)

WORD (in OUTLOOK in PPT)

Tabele:
- TAB na koncu tabele ustvari novo vrstico
- poravnava celic (desni klik – poravnava celic)
- enakomerna porazdelitev celic (desni klik – enakomerno porazdeli vrstice/stolpce)
Glava in noga:
- prelom strani (hiter način: ctrl + ENTER)
- Split (razdeli okno za pregled dokumenta na dveh koncih; Ogled/Razdeli; hiter način: ctrl + alt + S)
- uporaba pogleda s tabulatorji (uporabno vedno pri urejanju dokumenta; vidiš vse, kar je v dokumentu narejeno – presledki, entri, prelomi strani…)

EXCEL

- ctrl + PgUp, ctrl + PgDn (premikanje med sheeti v Excelu)
- ctrl + (enostavno premikanje od začetka do konca tabele s podatki)
- ctrl + shift + (enostavno označevanje od začetka do konca tabele s podatki)
- ctrl + Home, ctrl + End (hiter pomik na začetek in na konec tabele s podatki)
- zamrzni vrstico, zamrzni podokna (uporabno pri večjih tabelah; Ogled/Zamrzni podokna)
- preslikovalnik oblik (uporabno pri urejanju tabel; čopiček levo zgoraj pri Osnovno; dvojni klik zadrži čopič in ga izklopiš z Esc; enojni klik spremeni obliko samo enkrat, potem se sam izklopi)
- ctrl + D (prekopira vsebino zgornje celice)